ASUS ROG G550JK - За това ръководство

background image

За това ръководство

Това ръководство предоставя информация за хардуерните и

софтуерните функции на Вашия Notebook PC, организирани в

следните глави:

Глава 1: Хардуерна настройка

Тази глава съдържа подробна информация за хардуерните

компоненти на Вашия Notebook PC.

Глава 2: Използване на Вашия Notebook PC

Тази глава показва как да използвате различните части на

Вашия Notebook PC.

Глава 3: Работа с Windows

®

8

Тази глава съдържа общ преглед на работата с Windows

®

8 на

Вашия Notebook PC.

Глава 4: ASUS приложения

Тази глава характеризира ASUS приложенията, включени в

операционната система Windows

®

8 на Вашия Notebook PC.

Глава 5: Тестове при включване на системата (POST)

Тази глава показва как да използвате POST тестовете, за да

промените настройките на Вашия Notebook PC.

Често задавани въпроси (ЧЗВ)

Този раздел представя ЧЗВ за хардуер и софтуер, с които

можете да правите справка при разрешаване на често

срещани проблеми с Вашия Notebook PC.

Приложения

Този раздел включва съобщения и изявления относно

безопасността за Вашия Notebook PC.

background image

8

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC