ASUS ROG G550JK - Зареждане на Вашия Notebook PC.

background image

Зареждане на Вашия Notebook PC.

A.

Включете адаптера за променлив ток в 100V~240V контакт.

B.

Включете контектора за прав ток във входа за захранването

на Notebook PC.

Заредете Notebook PC за 3 часа преди да го използвате

за пръв път.

ЗАБЕЛЕЖКА: Външният вид на токовия адаптер може да се различава

в зависимост от модела и Вашия регион.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

29

ВАЖНО!

Уверете се, че Вашият Notebook PC е свързан към

електрически адаптер преди да го включите за пръв път.

Когато използвате своя Notebook PC в режим на

зареждане от адаптера, контактът трябва да бъде

достатъчно близо до устройството, за да е осигурен лесен

достъп до него:

Открийте етикета с номиналната входно/изходна мощност

на Notebook PC и се уверете, че тя отговаря на входно/

изходната мощност на Вашия захранващ адаптер. Накои

модели Notebook PC оже да имат няколко изходни

мощности в зависиост от SKU.

информация за адаптера:

Входно напрежение: 100-240V АС

Честота на входния сигнал: 50-60Hz

Изходен ток: 4.74A(90W), 6.32A(120W)

Изходно напрежение: 19V

background image

30

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC