ASUS ROG G550JK - Натиснете бутона за включване и изключване.

background image

Натиснете бутона за включване и изключване.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

31

Плъзгане от ляв ръб

Плъзгане от десен ръб

Плъзнете от левия ръб на екрана,

за да разбъркате изпълняващите

се приложения.

Плъзнете от десния ръб, за да

стартирате лентата Charms.