ASUS ROG G550JK - Предупреждение на IC относно радиочестотно облъчване за Канада 

background image

радиочестотно облъчване за Канада

Това оборудване отговаря на изискванията на IC за ограниченията, отнасящи

се до неконтролирана среда. За да подсигурите спазване на изискванията на

IC за радиочестотно облъчване, избягвайте пряк контакт с предавателната

антена по време на предаване. Крайните потребители трябва да спазват

специфичните инструкции за експлоатация, за да работят в съответствие с

указанията за излагане на радиочестоти.
Работата е предмет на следните две условия:

Устройството да не причинява интерференция и

Това устройство трябва да приема всякаква интерференция,

включително такава, която може да причини нежелани промени в

работата на устройството.

За да се избегне интерференция с лицензирани услуги (например мобилни

сателитни системи използващи същата честота), това устройство трябва да се

използва само на закрито и далеч от прозорци, за да се осигури максимална

защита. Устройства (или техните предавателни антени), които се инсталират

за външна употреба, са обект на лицензиране.

Това устройство е съобразено с RSS стандартите за освобождаване от

сертификат на Министерството на промишлеността на Канада (IC).

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

127

Ограничени безжични честотни ленти във

Франция

Някои области на Франция имат ограничения за определени честоти.

Максималната разрешена мощност за вътрешна употреба в най-лошия

случай е:

10mW за цялата честота 2.4 GHz (2400 MHz–2483.5 MHz)

100mW за честоти между 2446.5 MHz и 2483.5 MHz

ЗАБЕЛЕЖКА: 10-ти до 13-ти канал включително работят в честотната

лента 2446.6 MHz - 2483.5 MHz.

Има малко възможности за употреба на открито: В частна собственост

или в частната собственост на обществени лица, употребата е обект на

предварителна процедура за одобрение от Министерството на отбраната с

максимална разрешена мощност на 100mW в честотната лента 2446.5–2483.5

MHz. Не се разрешава външна употреба на обществена собственост.

За департаментите посочени по-долу, за цялата честота 2.4 GHz:

Максималната разрешена мощност на закрито е 100mW

Максималната разрешена мощност на открито е 10mW