ASUS ROG G550JK - Други клавишни комбинации

background image

Други клавишни комбинации

С помощта на клавиатурата можете да използвате други преки пътища,

които ще Ви помогнат за стартиране на приложения и навигация в

Windows

®

8.

\

Превключва между екрана Старт и последното

изпълняващо се приложение

Стартира работния плот

Стартира прозореца Компютър на работния

плот

Отваря прозореца Търсене на файл

Отваря прозорец Споделяне

Отваря прозореца Настройки

Отваря прозореца Устройства

Активира екрана Заключване

Минимизира прозореца Internet Explorer

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

65

Отваря прозореца Втори екран

Отваря прозореца Търсене на

приложение

Отваря прозореца Изпълни

Отваря Център за улеснен достъп

Отваря прозореца Търсене на настройки

Отваря меню с Windows

®

инструменти

Стартира иконата на лупата и увеличава

екрана.

Намалява екрана

Отваря Настройки на разказвача

Разрешава функцията печат на екрана

background image

66

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC