ASUS ROG G550JK - Достъп до екрана All Apps (Всички приложения)

background image

Достъп до екрана All Apps (Всички

приложения)

Освен приложенията, които вече са закачени на екрана Start
(Старт), можете да отворите и други приложения чрез екрана Apps
(Приложения) .

Хоризонтален плъзгач

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

57

Стартиране на екрана All Apps

Стартирайте екрана Apps (Приложения) като използвате екрана

сензорния екран*, тъчпада или клавиатурата на Вашия Notebook PC.

1.

Плъзнете от горния или долния ръб на екрана,

за да стартирате лентата All Apps (Всички

приложения)*.

2.

Натиснете

за да покажете всички

приложения, инсталирани на Вашия Notebook

PC*.

Плъзнете от горния ръб, за да стартирате лентата All
Apps (Всички приложения)
.

От екрана Start (Старт), натиснете

, за да

изберете иконата All Apps (Всички приложения)

, след което натиснете

.

* само при определени модели

background image

58

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Закачане на още приложения към екран Start (Старт)

Можете да закачите още приложения към екрана Start (Старт) с

помощта на сензорния екран* или на тъчпада.

1.

В екрана Apps (Приложения), плъзнете надолу

приложението, за да изберете и стартирате

лентата с настройки.*

2.

Натиснете

за да закачите избраното

приложение към екрана Start (Старт).*

1.

Поставете курсора на мишката над

приложението, което желаете да добавите към

екрана Старт.

2.

Щракнете с десния бутон на мишката върху

приложението, за да активирате настройките

му.

3.

Натиснете иконата

.

* само при определени модели

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

59