ASUS ROG G550JK - Стартиране за пръв път

background image

Стартиране за пръв път

Когато стартирате Вашия компютър за пръв път, ще се появят

поредица от екрани, които ще Ви напътстват в конфигурирането на

основни настройки на Вашата операционна система Windows

®

8.

За да стартирате Notebook PC за пръв път:

1.

Натиснете бутона за включване и изключване на Notebook

PC. Изчакайте няколко минути, докато се появи екранът за

настройка.

2.

От екрана за настройка, изберете езика, който да използвате

на Вашия Notebook PC.

3.

Внимателно прочетете лицензионните условия. Сложете

отметка в I accept the license terms for using Windows

(Приемам условията за лиценза за използване на

Windows) и щракнете върху Accept (Приемам).

4.

Следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате

следните основни елементи:

Компютърът Ви трябва да е защитен

Персонализиране

Безжични

Настройки

Влизане във Вашия компютър

5.

След като конфигурирате основните елементи, ще се появи

въвеждащият курс за Windows

®

8. Гледайте го, за да научите

повече за функционалността на Windows

®

8.

Windows

®