ASUS ROG G550JK - Функция Snap (Прилепване)

background image

Функция Snap (Прилепване)

Функцията Snap (Прилепване) показва две приложения едно до

друго, което Ви дава възможност да работите в двете приложения

или да превключвате от едното на другото.

ВАЖНО! Уверете се, че разделителната способност на Вашия

Notebook PC е 1366 x 768 или повече преди да използвате функцията

Snap (Прилепване).

Лента Snap (Прилепване)

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

63