ASUS ROG G550JK - Използване на Snap (Прилепване)

background image

Използване на Snap (Прилепване)

Използвайте сензорния екран*, тъчпада или клавиатурата на Вашия

Notebook PC, за да активирате и използвате Snap (Прилепване).

1.

Стартирайте приложението, което искате да

прилепите.

2.

Натиснете и задръжите най-горната част

на приложението и го плъзнете наляво или

надясно по екрана докато не се появи лентата

за прилепване.

3.

Стартирайте друго приложение.

4.

Стартирайте друго приложение.

1.

Стартирайте приложението, което искате да

прилепите.

2.

Натиснете

.

3.

Стартирайте друго приложение.

4.

За да превключите от едното приложение на
другото, натиснете

.

1.

Стартирайте приложението, което искате да

прилепите.*

2.

Натиснете и задръжте най-горната част на

приложението, след което го плъзнете наляво

или надясно по екрана докато не се появи

лентата за прилепване.*

3.

Стартирайте друго приложение.*

* само при определени модели

background image

64

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC