ASUS ROG G550JK - Windows® приложения

background image

приложения

Тези приложения се намират на екрана Start (Старт) и се показват
във формат мозайка за улеснен достъп.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои приложения изискват регистрация в Microsoft

акаунт, за да могат да се стартират напълно.

background image

50

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC