ASUS ROG G550JK - Нулиране на Вашия компютър

background image

Нулиране на Вашия компютър

ВАЖНО! Архивирайте всичките си данни преди да извършите тази

опция.

Използвайте Reset your PC (Нулиране на Вашия компютър), за да

върнете настройките по подразбиране на Вашия Notebook PC.

Достъп до тази настройка по време на POST:

1.

Рестартирайте Вашия Notebook PC и натиснете

по време на POST.

2.

Изчакайте Windows

®

да се зареди. Изберете

опция от екрана и натиснете Troubleshoot

(Отстраняване на неизправности).

3. Натиснете

Reset your PC (Нулиране на Вашия

компютър).

4.

На екрана Reset your PC (Нулиране на Вашия

компютър) прочетете точките, за да научите

повече за използването на тази опция, след

което натиснете Next (Напред).

5.

Натиснете предпочитаната опция за нулиране:

Just remove my files (Само премахни моите

файлове) или Fully clean the drive (Изчисти

устройството напълно).

6.

Натиснете Reset (Нулиране).

ВАЖНО! Уверете се, че Вашият Notebook PC е включен

в електрическата мрежа преди да нулирате системата.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

107