ASUS ROG G550JK - Дясна страна

background image

Дясна страна

Четец на Flash памет

Този Notebook PC има гнездо за вграден четец за карти с

памет, който поддържа MMC, SD и SDHC карти.

USB 3,0 порт

Този порт за универсална серийна шина 3.0 (USB 3.0)

предоставя по-бърз пренос със скорост до 5 Gbit/s и е

обратно съвместим с USB 2.0.

Оптично устройство

Оптичното устройство на Вашия Notebook PC може да

поддържа няколко дискови формата, като например CD,

DVD, записани дискове и презаписваеми дискове.

Индикатор на оптично устройство

Този индикатор светва, когато е натиснат електронния бутон

за отваряне на оптичното устройство докато Notebook

PC е включен. Този индикатор светва, когато оптичното

устройство чете данни от или записва данни на диск.

background image

22

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Бутон за отваряне на оптичното устройство

Натиснете този бутон, за да се извади тавата на оптичното

дисково устройство.

Отвор за ръчно отваряне на оптичното устройство

Отворът за ръчно изваждане се използва за изваждане на

тавата, когато бутонът за отваряне не функционира.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отворът за ръчно изваждане да се

използва само когато бутонът за отваряне не функционира.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздел

Използване на оптичното устройство в това ръководство.

Гнездо за Kensington

®

заключване

Гнездото за Kensington

®

заключване Ви дава възможност да

заключите Notebook PC като използвате продукти за защита

на преносими компютри, съвместими с Kensington

®

.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

23