ASUS ROG G550JK - Лява страна

background image

Лява страна

Вход за захранване (постоянен ток)

Включете адаптера в този порт, за да заредете вградения

батериен модул и да захраните Вашия Notebook PC.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Адаптерът може да се загрее или

да започне да пари по време на работа. Уверете се, че

адаптерът не е покрит. Дръжте го далеч от тялото си докато е

включен в източник на електричество.

ВАЖНО! Използвайте само адаптера, включен в комплекта,

за да заредете вградения батериен модул и да захраните

Notebook PC.

Порт за събуфър

Портът за събуфър се използва за свързване на събуфър

(като опция) към Вашия Notebook PC.

LAN порт

Включете мрежов кабел в този порт и свържете към локална

мрежа.

HDMI порт

Този порт е предназначен за конектор за интерфейс за

високодетайлна мултимедия (HDMI) и е съвместим с HDCP,

което позволява възпроизвеждане на HD DVD дискове, Blu-

ray и друго защитено съдържание.

background image

24

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Mini DisplayPort

Използвайте този порт, за да свържете Вашия Notebook PC

към DisplayPort или външен VGA, DVI или HDMI дисплей.

USB 3,0 порт

Този порт за универсална серийна шина 3.0 (USB 3.0)

предоставя по-бърз пренос със скорост до 5 Gbit/s и е

обратно съвместим с USB 2.0.

USB 3.0 порт с USB Charger+

Този USB 3.0 порт с иконата има функция USB Charger+.

USB Charger+ Ви дава възможност бързо да зареждате

мобилни устройства и може да се използва докато Notebook

PC е в спящ режим, хибернация или е изключен.
* само при определени модели

Комбиниран порт за изход за слушалки/вход за

микрофон.

Този порт Ви дава възможност да свържете Notebook PC

към високоговорители с усилвател или слушалки.

Можете

да използвате този порт, за да свържете Notebook PC с

външен микрофон.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

25

Индикатори на състоянието

Индикаторите на статуса спомагат за идентифициране на

текущия статус на хардуера на Вашия Notebook PC.