ASUS ROG G550JK - Меню ASUS Instant Key

background image

Меню ASUS Instant Key

Менюто ASUS Instant Key Ви дава възможност да конфигурирате

готовата функция на Вашия Instant key бутон.

Стартиране на меню ASUS Instant Key

Натиснете и задръжте бутона Instant key, за да стартирате менюто

ASUS Instant Key.

Налични готови настройки

Можете да конфигурирате бутона Instant key като готова настройка

за някоя от следните функции:

Готова

настройка

Описание

Volume Fader

Усилва/намалява звука или го изключва.

Instant App

Стартира често използвано от Вас приложение

Instant Web

Стартира любимия Ви уеб сайт.

Splendid Preset

Подобрява цвета на фона на екрана

(продължава на следващата страница)

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

83

ФУнкция

Описание

Video Magic

Стартира Video Magic за възпроизвеждане на

видео, редакция и конвертиране на формати.

Countdown Timer

Стартира таймер за обратно броене за спящ

режим, изключване или хибернация.

Заключване на тъчпада

Можете да разрешите или забраните тъчпада.

Избор на дисплей за показване на изходен

сигнал
Дава Ви възможност да превключите между

използване на дисплея на Notebook PC, външен

монитор или друг монитор
Безжично свързване
Разрешава или забранява Bluetooth и Wi-Fi

свързването на Вашия Notebook PC

Управление на мултимедия

Стартира Windows

®

Media Center и Ви дава

възможност да възпроизведете избрания

мултимедиен файл или да поставите

изпълняващия се файл в пауза

background image

84

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Създаване на готови настройки за Вашия Instant key

По подразбиране бързото натискане на бутона Instant key стартира

приложението ASUS Console. За да превключите на друга готова

настройка, следвайте следните стъпки:

Натиснете*/щракнете върху

стрелките, за да видите

наличните готови настройки.

или

1.

Натиснете и задръжте бутона Instant key докато

не се появи менюто ASUS Instant Key.

2.

Изберете желаната готова настройка като

натиснете*/щракнете върху иконата й в

екрана с менюто ASUS Instant Key, след

което конфигурирайте настройките според

предпочитанията си, ако има такава възможност.

или

3.

Натиснете*/щракнете върху Apply (Приложи),

за да запишете готовата настройка, след което

върху ОК, за да излезете от прозореца с менюто

ASUS Instant Key.

4.

Натиснете и бързо освободете бутона Instant Key,

за да използвате готовата настройка, която сте

конфигурирали.

* само при определени модели

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

85

бутон Затвори

бутон Намали

ASUS приложения