ASUS ROG G550JK - Power4Gear Hybrid

background image

Power4Gear Hybrid

Оптимизира производителността на Вашия Notebook PC с помощта

на икономичните режими на Power4Gear.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изключването на Notebook PC от електрическата мрежа

автоматично поставя Power4Gear Hybrid в режим Battery Saving

(Икономия на батерията).

Стартиране на Power4Gear Hybrid

натиснете

.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

77

Включена система

Тази опция Ви дава възможност да разрешите някой от следните

режими за икономия на енергия на Вашия Notebook PC.

ЗАБЕЛЕЖКА: По подразбиране, Вашият Notebook PC е в режим

Performance (Производителност).

Performance mode (Режим на производителност)

Използвайте този режим, когато действията, които извършвате,

изискват висока производителност, като например когато играете

игри или правите бизнес презентации на Вашия Notebook PC.

Режим Battery saving (Икономия на батерията)

Този режим удължава живота на батерията на Вашия Notebook

PC, когато компютърът е включен в електрическата мрежа или се

захранва от батерията.

Изберете от следните режими на планове на захранването.

Използвайте тези опции, за да

персонализирате режима за

икономия на енергия.

Тази опция Ви дава възможност да скриете

иконите на работния плот и да включвате

или изключвате режима за презентации.

background image

78

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Системя в спящ режим

Тази опция Ви дава възможност да разрешите или забраните някой

от следните спящи режими:
Instant On (Незабавно включване)

Този режим е разрешен по подразбиране за Вашия Notebook PC.

Той позволява на системата да се върне в последното си състояние

на работа, дори и след като Notebook PC е бил в спящ режим.

Преместете плъзгача между Instant On

(Незабавно включване) или Long Standby

Time (Дълго време в режим на готовност).

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

79

Long Standby Time (Дълго време в режим на отовност)

Този режим Ви дава възможност да удължите живота на батерията

на Вашия Notebook PC. Когато е разрешен този режим, Notebook

PC се връща в последното си състояние на работа в рамките на

по-малко от 7 секунди, четири часа след като е преминал в режим

на дълбок сън.

background image

80

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC