ASUS ROG G550JK - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Pomocí připojení Wi-Fi lze na notebooku pracovat s e-maily, prohlížet

Internet a sdílet aplikace prostřednictvím sociálních sítí.

DŮLEŽITÉ! Vypněte Airplane mode (režim Letadlo), abyste mohli

využívat Wi-Fi. Více podrobností viz sekce Režim Letadlo v této příručce.

Aktivace Wi-Fi

Wi-Fi na notebooku aktivujte následujícími kroky:

nebo

1.

Aktivujte Charms bar (Panel symbolů).

2.

Klepnutím*/kliknutím na

a pak na

.

3.

Ze seznamu dostupných připojení Wi-Fi vyberte

jeden přístupový bod.

background image

Uživatelská příručka notebooku

67

* pouze u vybraných modelů

nebo

4.

Klepnutím*/kliknutím na Connect (Připojit)

spusťte síťové připojení.

POZNÁMKA: K aktivaci připojení Wi-Fi může být nutno

zadat heslo zabezpečení.

5.

Pokud chcete povolit sdílení mezi notebookem a

ostatními zařízeními podporujícími bezdrátovou

síť, klepněte na Yes, turn on sharing and connect

to devices (Ano, zapnout sdílení a připojení

k zařízením). Pokud sdílení nechcete povolit,

klepněte na No, don’t turn on sharing or connect

to devices (Ne, nezapínat sdílení a nepřipojovat

se k zařízením).

background image

68

Uživatelská příručka notebooku