ASUS ROG G550JK - Číselná klávesnice *

background image

Číselná klávesnice *

Číselná klávesnice je dostupná u

vybraných modelů notebooků.

Tuto klávesnici lze využít k zadávání

číslic nebo k ovládání kurzoru.

Stisknutím

lze přepínat mezi

číselnou klávesnicí a

směrovými tlačítky pro

ovládání kurzoru.

* pouze u vybraných modelů

background image

44

Uživatelská příručka notebooku

Vložení optického disku

1.

Když je notebook zapnut,

stiskem tlačítka povysunete

přihrádku disku.

2.

Jemně vytáhněte přihrádku

ven.

DŮLEŽITÉ! Nedotýkejte se

čočky optického snímače.

Zabraňte zaseknutí čehokoli pod

vysunovanou přihrádkou.

3.

Držte disk za okraje

potištěnou stranou nahoru a

položte jej na středový náboj.

POZNÁMKA: Skutečné umístění tlačítka elektrického vysunutí disku se

může lišit podle modelu notebooku.