ASUS ROG G550JK - Pohyb kurzoru

background image

Pohyb kurzoru

Můžete klepnout nebo kliknout kamkoli na touchpad, tím aktivujete

jeho kurzor, poté posunem prstu po touchpadu posouvejte kurzor na

obrazovce.

Vodorovný posun

Svislý posun

Úhlopříčný posun

background image

34

Uživatelská příručka notebooku