ASUS ROG G550JK - Funkce Snap

background image

Funkce Snap

Funkce Snap zobrazí dvě aplikace vedle sebe, takže s nimi lze pracovat

nebo je přepínat.

DŮLEŽITÉ! Před použitím funkce Snap ověřte, že má notebook nastaveno

rozlišení 1366 x 768 nebo vyšší.

Pruh Snap

background image

Uživatelská příručka notebooku

63

Použití funkce Snap

Pomocí dotykové obrazovky*, dotykové plochy nebo klávesnice

notebooku aktivujte a používejte funkci Snap (Přichytit).

1.

Spusťte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.

2.

Přidržte kurzor myši na horním okraji obrazovky.

3.

Jakmile se kurzor změní v ruku, táhněte a pusťte

aplikaci vlevo nebo vpravo.

4.

Spusťte další aplikaci.

1.

Spusťte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.

2. Stiskněte

.

3.

Spusťte další aplikaci.

4.

Mezi aplikacemi přepínáte stiskem

.

1.

Spusťte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.*

2.

Klepněte a přidržte horní okraj aplikace, poté

táhněte vlevo nebo vpravo, dokud se nezobrazí

panel funkce Snap (Přichytit).*

3.

Spusťte další aplikaci.*

* pouze u vybraných modelů

background image

64

Uživatelská příručka notebooku