ASUS ROG G550JK - Otevření obrazovky aplikací

background image

Otevření obrazovky aplikací

Kromě aplikací již připnutých na úvodní obrazovku můžete také otevřít

další aplikace přes obrazovku aplikací.

Vodorovná posouvací lišta

background image

Uživatelská příručka notebooku

57

Otevření obrazovky aplikací

Obrazovku aplikací aktivujte dotykovou obrazovkou*, dotykovou

plochou nebo klávesnicí notebooku.

1.

Posunutím prstu z horního nebo dolního okraje

obrazovky spusťte panel All Apps (Všechny

aplikace). *

2.

Klepnutím na

zobrazíte všechny aplikace

instalované ve vašem notebooku. *

Vytažením z horního okraje spusťte pruh All Apps

(Všechny aplikace).

Z úvodní obrazovky stiskem

vyberte ikonu

All Apps (Všechny aplikace)

a pak stiskněte

.

* pouze u vybraných modelů

background image

58

Uživatelská příručka notebooku

Připnutí dalších aplikací na úvodní obrazovku

Pomocí dotykové obrazovky lze na úvodní obrazovku* připnout další

aplikace.

1.

Na obrazovce Aplikace tažením dolů otevřete

pruh nastavení. *

2.

Klepnutím na

přidáte vybranou aplikaci

na úvodní obrazovku. *

1.

Umístěte kurzor myši na aplikaci, kterou chcete

přidat na obrazovku Start.

2.

Klepnutím pravým tlačítkem na aplikaci aktivujte

její nastavení.

3.

klepněte na ikonu

.

* pouze u vybraných modelů

background image

Uživatelská příručka notebooku

59

Charms bar (Panel symbolů)