ASUS ROG G550JK - První spuštění

background image

První spuštění

Při prvním spuštění počítače se objeví řada obrazovek, které vás provedou

základním nastavením operačního systému Windows® 8.

Postup prvního spuštění notebooku:

1.

Stiskněte tlačítko napájení na notebooku. Vyčkejte několik minut,

až se zobrazí obrazovka nastavení.

2.

Na obrazovce nastavení vyberte jazyk, v němž chcete notebook

používat.

3.

Pečlivě si přečtěte licenční podmínky. Zaškrtněte I accept the

license terms for using Windows (Přijímám licenční podmínky

používání Windows) a klepněte na Accept (Přijímám).

4.

Podle dalších zobrazených pokynů nakonfigurujete následující

základní nastavení:

Zabezpečte své PC

Přizpůsobení

Bezdrátová síť

Nastavení

Přihlášení k PC.

5.

Po konfiguraci základních položek se zobrazí výukový program

Windows®8. Sledováním se dozvíte víc u funkcích Windows®8.