ASUS ROG G550JK - Power4Gear Hybrid

background image

Power4Gear Hybrid

Power4Gear optimalizuje výkonnost notebooku pomocí režimu úspory

energie.

POZNÁMKA:Odpojením notebooku od napájecího adaptéru se

automaticky přepne režim Power4Gear Hybrid na režim Battery Saving

(Úspora energie).

Spuštění Power4Gear Hybrid

Stiskněte

.

background image

Uživatelská příručka notebooku

77

Chod systému

Tato možnost umožňuje výběr níže uvedených režimů úspory energie

notebooku.

POZNÁMKA: Výchozím nastavením notebooku je režim Performance

(Výkonu).

Vyberte z těchto režimů spotřeby energie.

Těmito volbami přizpůsobte režim

úspory energie.

Umožňuje skrytí ikon pracovní

plochy a zapnutí nebo vypnutí

režimu prezentace.

Režim výkonu
Tento režim využijte při provádění činností vyžadujících vysoký výkon

notebooku, jako je hraní her nebo předvádění obchodních prezentací.

Režim úspory energie
Tento režim prodlužuje výdrž notebooku na jedno nabití baterie i

životnost baterie při zapojení napájecího adaptéru do elektrické sítě.

background image

78

Uživatelská příručka notebooku

Tímto posuvníkem přepínejte mezi Instant

On (Okamžité zapnutí) a Long Standby

Time (Dlouhý pohotovostní režim).

Systém spí

Tato možnost umožňuje aktivaci a deaktivaci níže uvedených režimů

spánku:

Instant On (Okamžité zapnutí)
Tento režim je výchozím režimem notebooku. Umožňuje obnovení

posledního stavu systému i poté, co notebook přejde do režimu spánku.

background image

Uživatelská příručka notebooku

79

Long Standby Time (Dlouhý pohotovostní režim)

Tento režim umožňuje prodloužit životnost baterie notebooku. Při

aktivaci se notebook vrátí do stavu při posledním vypnutí během

sedmi sekund a to ještě čtyři hodiny po přechodu do režimu hlubokého

spánku.

background image

80

Uživatelská příručka notebooku