ASUS ROG G550JK - Naleving en verklaring van wereldwijde milieuvoorschriften 

background image

Naleving en verklaring van wereldwijde

milieuvoorschriften

ASUS volgt het concept voor groen design om haar producten te ontwerpen en

te vervaardigen en zorgt ervoor dat elke fase van de levenscyclus van ASUS-

producten voldoet aan de wereldwijde milieuvoorschriften. Daarnaast onthult

ASUS de relevante informatie op basis van de vereisten voor de voorschriften.

Raadpleeg http://csr.asus.com/english/Compliance.htm voor de bekendmaking

van informatie op basis van de vereisten voor de voorschriften waaraan ASUS

voldoet:
Verklaringen betreffende materiaal Japan JIS-C-0950

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Zwitserse energiewetten