ASUS ROG G550JK - Naleving interne modem

background image

Naleving interne modem

De notebook met interne modem voldoet aan JATE (Japan), FCC (VS,

Canada, Korea, Taiwan) en CTR21. De interne modem werd goedgekeurd in

overeenstemming met de Richtlijn van de Raad 98/482/EC voor pan-Europese

enkelvoudige aansluitingen op een openbaar telefoonnet (PSTN= public switched

telephone network) Door verschillen tussen de afzonderlijke PSTN’s die in

verschillende landen worden aangeboden, biedt de goedkeuring niet zelfstandig

een onvoorwaardelijke garantie van succesvol gebruik op elk eindpunt van een

PSTN-net. Als er problemen optreden, dient u in de eerste plaats contact op te

nemen met de leverancier van uw apparatuur.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

121