ASUS ROG G550JK - Vereiste spanningsveiligheid

background image

Vereiste spanningsveiligheid

Product met een elektrisch stroombereik tot 6A en een gewicht van meer dan 3

kg moeten goedgekeurde voedingskabels gebruiken die groter zijn dan of gelijk

aan: H05VV-F, 3G, 0.75mm

2

of H05VV-F, 2G, 0.75mm

2

.