ASUS ROG G550JK - Bluetooth 

background image

Bluetooth

Gebruik Bluetooth om draadloze gegevensoverdracht met andere

Bluetooth-apparaten mogelijk te maken.

BELANGRIJK! Zorg er voor dat de Airplane mode (vliegtuigmodus) is

uitgeschakeld om de Bluetooth-functie van uw notebook te activeren. Zie

voor meer details de sectie Vliegtuigmodus in deze handleiding.

Koppelen met andere Bluetooth-apparaten

U moet uw notebook koppelen met andere Bluetooth-apparaten om

gegevensoverdracht mogelijk te maken. Gebruik uw touchpad hiervoor

als volgt:

of

1.

Activeer de Charms bar (Emoticonbalk).

2.

Tik*/klik

op

en vervolgens op Change PC

Settings (PC-instellingen wijzigen).

3.

Selecteer onder PC Settings (PC-instellingen)de

optie Devices (Apparaten) en

tik*/klik

op Add

a Device (Een apparaat toevoegen)om naar

apparaten te zoeken die Bluetooth ondersteunen.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

69

of

4.

Selecteer een apparaat uit de lijst. Vergelijk de code

op uw notebook met de code die naar het gekozen
apparaat is gezonden. Tik*/klik op Yes (Ja) als ze

gelijk zijn om uw notebook met het apparaat te

koppelen.

OPMERKING

: Bij sommige Bluetooth-apparaten kunt u

gevraagd worden om de code voor uw notebook in te

voeren.

* alleen bepaalde modellen

background image

70

Gebruikershandleiding notebook PC-E