ASUS ROG G550JK - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Via de Wifi-verbinding van uw notebook kunt u e-mails openen, op

internet surfen en toepassingen delen via sociale netwerksites.

BELANGRIJK! Zorg er voor dat de Airplane mode (vliegtuigmodus) is

uitgeschakeld om de Wi-Fi functie van uw notebook te activeren. Zie voor

meer details de sectie Vliegtuigmodus in deze handleiding.

Wifi inschakelen

Volg de onderstaande stappen om wifi te activeren op uw notebook:

of

1.

Activeer de Charms bar (Emoticonbalk).

2.

Tik*/klik op

en Tik*/klik op

.

3.

Selecteer een toegangspunt in de lijst van beschikbare

Wifi-verbindingen.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

67

of

4.

Tik*/klik op Connect (Verbinden) om de

netwerkverbinding te starten.

OPMERKING: u kunt worden gevraagd een

beveiligingssleutel in te voeren om de Wifi-verbinding te

activeren.

5.

Tik op Yes (Ja) als u delen wilt inschakelen tussen
uw notebook en andere draadloze systemen, turn
on sharing and connect to devices (schakel
delen in en maak verbinding met apparaten).
Tik op No, don't turn on sharing or connect to
devices (Nee, delen of verbinding maken met
apparaten niet inschakelen)
als u de functie delen
niet wilt inschakelen.

* alleen bepaalde modellen

background image

68

Gebruikershandleiding notebook PC-E