ASUS ROG G550JK - Instellingen van systeem-BIOS

background image

Instellingen van systeem-BIOS

WAARSCHUWING:

De afbeelding van de BIOS-vensters in dit gedeelte

zijn slechts informatief bedoeld. De werkelijke schermen verschillen

afhankelijk van het model en de regio.

Boot (Opstarten)

In dit menu kunt u de prioriteiten voor opstarten instellen. Zie de

volgende procedures bij het instellen van de opstartprioriteit.

1. Selecteer

Boot Option #1 (Opstartoptie 1) op het scherm Boot

(Opstarten).

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

96

Gebruikershandleiding notebook PC-E

2.

Druk op

en selecteer een apparaat als Boot Option #1

(Opstartoptie 1).

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Sets the system

boot order

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced

Boot

Security Save & Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]
Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option
Delete Boot Option

Boot Option #1

Windows Boot Manager
Disabled

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

97

Security (Beveiliging)

Met dit menu kunt u het beheerders- en gebruikerswachtwoord voor

uw notebook instellen. Hiermee beheert u ook de toegang tot de

harde schijf van de notebook, de invoer/uitvoer (I/O) interface, en de

USB-interface.

OPMERKING

:

Als u een User Password (gebruikerswachtwoord) instelt, wordt

u hiernaar gevraagd voordat u naar het besturingssysteem van uw

notebook gaat.

Als u een Administrator Password (beheerderswachtwoord)

instelt, wordt u daarnaar gevraagd voordat u het BIOS opent.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is set,

then this only limits access to Setup and is

only asked for when entering Setup. If ONLY

the user’s password is set, then this is a

power on password and must be entered to boot

or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User
Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]
Key Management

Set Administrator

Password. The

password length

must be in the

following range:
Minimum length 3
Maximum length 20

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

98

Gebruikershandleiding notebook PC-E

Het wachtwoord instellen:

1.

Selecteer in het scherm Security (Beveiliging) de optie Setup
Administrator Password (Beheerderswachtwoord instellen)

of User Password (Gebruikerswachtwoord).

2.

Geef een wachtwoord op en druk op

.

3.

Typ het wachtwoord opnieuw en druk op

.

Het wachtwoord wissen:

1.

Selecteer in het scherm Security (Beveiliging) de optie Setup
Administrator Password (Beheerderswachtwoord instellen)

of User Password (Gebruikerswachtwoord).

2.

Voer het huidige wachtwoord in en druk op

.

3.

Laat het veld Create New Password (Nieuw wachtwoord

maken) leeg en druk op

.

4.

Klik op Yes (Ja) in het bevestigingsvak en druk op

.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

99

I/O Interface Security (beveiliging)

In het menu Security (Beveiliging) kunt u de I/O Interface

Security openen om interfacefuncties van uw notebook te ver- or

ontgrendelen.

I/O Interface Security

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]
HD AUDIO Interface [UnLock]
USB Interface Security

If Locked, LAN

controller will

be disabled.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

De I/O-interface vergrendelen:

1.

Kies op het scherm Security (Beveiliging) de optie I/O

Interface Security (I/O-interfacebeveiliging).

2.

Selecteer een interface die u wilt vergrendelen en klik op

.

3. Selecteer

Lock (Vergrendelen).

background image

100

Gebruikershandleiding notebook PC-E

USB-interfacebeveiliging

Via de I/O Interface-beveiliging kunt u ook de USB Interface-

beveiliging openen om poorten en apparaten te vergrendelen of

ontgrendelen.

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]
CMOS Camera [UnLock]
Card Reader [UnLock]

If Locked, all

USB device will

be disabled

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

USB Interface

Lock
UnLock

De USB-interface vergrendelen:

1.

Kies op het scherm Security (Beveiliging) de optie I/O

Interface Security (I/O-interfacebeveiliging) > USB

Interface Security (USB-interfacebeveiliging).

2.

Selecteer een interface die u wilt vergrendelen en klik op

Lock (Vergrendelen).

OPMERKING

: Het instellen van de USB Interface op Lock

(Vergrendelen) vergrendelt en verbertt ook de External Ports (Externe

poorten) en andere apparaten die zijn opgenomen onder USB Interface

Security.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

101

Set Master Password (Hoofdwachtwoord instellen)

In het menu Security (Beveiliging) kunt u Set Master Password

(Hoofdwachtwoord instellen) gebruiken om de toegang tot de

harde schijf met een wachtwoord te beveiligen.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Set HDD Master

Password.
***Advisable to

Power Cycle System

after Setting Hard

Disk Passwords***

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description
If ONLY the Administrator’s password is

set,then this only limits access to Setup

and is only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then

this is a power on password and must be

entered to boot or enter Setup. In Setup,

the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED
User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password
User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

Het HDD-wachtwoord instellen:
1.

Klik op het scherm Security (Beveiliging) om Set Master

Password (Masterwachtwoord instellen)

2.

Voer een wachtwoord in en druk op

.

3.

Voer het wachtwoord opnieuw in als bevestiging en druk op

.

4.

Klik op Set User Password (Gebruikerswachtwoord

instellen) en herhaal de vorige stappen om het

gebruikerswachtwoord in te stellen.

background image

102

Gebruikershandleiding notebook PC-E

Save & Exit (Opslaan en eindigen)

Selecteer voor het bewaren van de configuratie-instellingen Save

Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en afsluiten) voordat u het

BIOS verlaat.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security

Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup

after saving the

changes.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

103

Het BIOS opwaarderen:

1.

Controleer het model van de notebook en download het

nieuwste BIOS-bestand voor uw model van de website van ASUS.

2.

Sla een kopie van het gedownloade BIOS-bestand op een USB-

stick op.

3.

Steek de USB-stick in uw notebook.

4.

Herstart uw notebook en druk op

tijdens POST.

5.

Klik in de BIOS Setup op Advanced > Start Easy Flash

(Geavanceerd > Easy Flash starten) en druk vervolgens op

.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]
Wake on Lid Open [Enabled]
Power Off Energy Saving [Enabled]
SATA Configuration
Graphics Configuration
Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation
USB Configuration
Network Stack

Press Enter to run

the utility to

select and update

BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main

Advanced

Boot Security Save & Exit

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

background image

104

Gebruikershandleiding notebook PC-E

6.

Zoek het gedownloade BIOS-bestand op de USB-stick op en druk
op

.

7.

Klik na de BIOS update op Exit > Restore Defaults (Afsluiten >

Standaardwaarden herstellen) om de standaardinstellingen

van het systeem te herstellen.

FSO
FS1
FS2
FS3
FS4

0 EFI

<DIR>

ASUSTek Easy Flash Utility

[←→]: Switch [↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

Current BIOS

Platform: G550
Version: 101
Build Date: Oct 26 2012
Build Time: 11:51:05

New BIOS

Platform: Unknown
Version: Unknown
Build Date: Unknown
Build Time: Unknown

FLASH TYPE:

MXIC 25L Series

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

105