ASUS ROG G550JK - Uw Notebook PC gebruiken

background image

Uw Notebook PC gebruiken

Deze notebook mag alleen worden gebruikt op

plaatsen met een omgevingstemperatuur tussen

5°C (41°F) en 35°C (95°F).

Zie het vermogenslabel op de onderkant van de

notebook en zorg ervoor dat de voedingsadapter

overeenkomt met dit vermogen.

Laat uw Notebook PC niet op uw schoot of nabij

een lichaamsdeel staan om ongemakken of

verwondingen door blootstelling aan hitte te

voorkomen.
Gebruik geen beschadigde voedingskabels,

accessoires en andere randapparatuur met uw

notebook.

Wanneer de Notebook PC AAN staat, moet u ervoor

zorgen dat u het niet draagt of bedekt met enig

materiaal dat de luchtcirculatie kan reduceren.

Plaats uw Notebook PC niet op ongelijke of

onstabiele werkoppervlakken.

U kunt uw Notebook PC door röntgenapparaten op

luchthavens sturen (gebruikt voor items die op de

lopende band worden geplaatst), maar stel ze niet

bloot aan magnetische detectors en wanden.

Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij

voor meer informatie over gerelateerde services

aan boord die kunnen worden gebruikt en

beperkingen die moeten worden opgevolgd bij het

gebruiken van uw Notebook PC aan boord.

background image

10

Gebruikershandleiding notebook PC-E