ASUS ROG G550JK - Declaraţia Comisiei federale de comunicaţii

background image

Declaraţia Comisiei federale de comunicaţii

Acest dispozitiv este în conformitate cu Regulile FCC (Comisia federală de

comunicaţii), partea 15. Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii:

Acest dispozitiv nu poate produce interferenţe dăunătoare.

Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă primită, inclusiv

interferenţe care pot produce funcţionarea nedorită.

Acest dispozitiv a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele pentru

un dispozitiv digital clasa 8, în conformitate cu Partea 15 a regulilor Comisiei

federale de comunicaţii (FCC). Aceste limite sunt create pentru a asigura protecţie

rezonabilă împotriva interferenţei într-o instalaţie rezidenţială. Acest dispozitiv

generează, utilizează şi poate radia energie cu frecvenţă radio şi, dacă nu este

instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate produce interferenţe

dăunătoare comunicaţiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că

interferenţa nu va apărea într-o anumită instalaţie. În cazul în care acest dispozitiv

produce interferenţe dăunătoare recepţiei radio sau TV, care pot fi determinate

prin oprirea şi pornirea dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să

corecteze interferenţa printr-una sau mai multe din măsurile următoare:

Reorientaţi sau reamplasaţi antena receptoare.

Măriţi distanţa dintre dispozitiv şi receptor.

background image

124

Manual electronic pentru notebook

Conectaţi dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este

conectat receptorul.

Cereţi sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.

ATENŢIE! Utilizarea unui cablu de alimentare de tip ecranat este necesară pentru

încadrarea în limitele de emisii FCC şi pentru prevenirea interferenţelor cu recepţia

radio şi TV din apropiere. Este esenţial să utilizaţi numai cablul de alimentare furnizat.

Utilizaţi numai cabluri ecranate pentru a conecta dispozitive I/O la acest dispozitiv.

Reţineţi că modificările sau înlocuirile care nu sunt expres aprobate de către partea

responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea dumneavoastră de a

utiliza dispozitivul.

(Retipărit din Codul reglementărilor federale nr.47, partea 15.193, 1993,

Washington DC: Biroul registrului federal, Administraţia arhivelor naţionale şi a

înregistrărilor, Biroul de imprimerie al Guvernului S.U.A.)