ASUS ROG G550JK - Note de siguranţă UL

background image

Note de siguranţă UL

Necesare pentru dispozitivul de telecomunicaţii (telefon) care acoperă UL

1459, care va fi conectat electric la o reţea de telecomunicaţii cu o tensiune de

funcţionare la masă care nu depăşeşte limita de 200V, 300 V şi 105 rms şi care este

instalat sau utilizat în conformitate cu Codul electric naţional (NFPA 70).

Când utilizaţi modemul pentru Notebook PC, ar trebui să respectaţi întotdeauna

măsurile de siguranţă de bază pentru a reduce riscul de incendii, şoc electric şi

rănire a persoanelor, inclusiv următoarele:

NU utilizaţi Notebook PC în apropierea surselor de apă, de exemplu lângă

o cadă, o chiuvetă, o chiuvetă de bucătărie sau o cadă pentru spălat rufe,

într-un subsol umed sau lângă o piscină.

NU utilizaţi modemul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Ar

putea exista un risc de şoc electric cauzat de fulgere.

NU utilizaţi notebook-ul Notebook PC în apropierea unei scurgeri de gaz.

Necesar pentru UL 1642 care acoperă bateriile cu litiu primare (nereîncărcabile) şi

secundare (reîncărcabile) utilizate ca surse de alimentare pentru produse. Aceste

baterii conţin litiu metalic sau un aliaj de litiu sau un ion al litiului şi pot consta

dintr-o singură celulă electrochimică sau două sau mai multe celule conectate în

serie, în paralel sau ambele, care transformă energia chimică în energie electrică

printr-o reacţie chimică ireversibilă sau reversibilă.

Nu casaţi bateria Notebook PC aruncând-o în foc, întrucât poate exploda.

Verificaţi codurile locale pentru eventuale instrucţiuni speciale de

eliminare pentru a reduce riscul rănirii persoanelor în urma incendiilor sau

a exploziei.

Nu utilizaţi adaptoare sau baterii de la alte dispozitive pentru a reduce

riscul rănirii persoanelor în urma incendiilor sau a exploziei. Utilizaţi numai

adaptoare de alimentare certificate UL sau baterii furnizate de producător

sau distribuitorii autorizaţi.

background image

130

Manual electronic pentru notebook