ASUS ROG G550JK - Utilizarea unităţii optice

background image

Utilizarea unităţii optice

NOTĂ: Locaţia efectivă a butonului de ejectare electronică poate varia, în

funcţie de modelul notebook PC-ului.

Introducerea unui disc optic

1.

În timp ce notebook PC-ul

este pornit, apăsaţi butonul

de ejectare electronică pentru

a deschide parţial sertarul

unităţii optice.

2.

Trageţi uşor afară sertarul

unităţii.

IMPORTANT! Aveţi grijă să nu

atingeţi lentila unităţii optice.

Asiguraţi-vă că nu există obiecte

care pot fi blocate sub tava

unităţii.

3.

Ţineţi discul de margine, cu

partea imprimată în sus, apoi

plasaţi-l cu atenţie în interiorul

centrului.

background image

Manual electronic pentru notebook

45

4.

Apăsaţi în jos centrul din

plastic al discului până

când se fixează pe centrul

unităţii optice.

5.

Împingeţi sertarul unităţii

uşor pentru a închide

unitatea optică.

NOTĂ: În timpul citirii datelor,

este normal să auziţi rotirea şi

vibraţiile din unitatea optică.

Orificiu de ejectare manuală

Orificiul de ejectare manuală se află pe capacul unităţii optice şi este

utilizat pentru a ejecta sertarul unităţii optice în cazul în care butonul de

ejectare electronică nu funcţionează.

Pentru a ejecta manual sertarul unităţii optice, introduceţi o agrafă

desfăcută în orificiul de ejectare manuală până la deschiderea tăvii.

AVERTISMENT! Utilizaţi orificiul de ejectare manuală doar când butonul

de ejectare electronică nu funcţionează.

background image

46

Manual electronic pentru notebook

background image

Manual electronic pentru notebook

47