ASUS ROG G550JK - Posúvanie indikátora

background image

Ťahať a pustiť

Dvakrát kliknite na položku a potom ten istý prst posuňte bez toho, aby

ste ho zdvihli z dotykového panela. Ak chcete položku položiť na nové

miesto, prst zdvihnite z dotykového panela.

background image

notebooku Elektronická príručka

35

Kliknutie ľavým tlačidlom

Kliknutie pravým tlačidlom

Na úvodnej obrazovke

kliknite na aplikáciu, ktorú

chcete spustiť.

V režime Desktop (Pracovná

plocha) dvakrát kliknite

na aplikáciu, ktorú chcete

spustiť.

Na úvodnej obrazovke

kliknite na aplikáciu, ktorú

chcete vybrať, a spustite

panel s nástrojmi. Toto

tlačidlo môžete tiež stlačiť,

ak chcete spustiť panel All

Apps (Všetky aplikácie).

V režime Desktop (Pracovná

plocha) kliknite pravým

tlačidlom na ponuku, ktorú

chcete otvoriť.

POZNÁMKA: Oblasti vo vnútri bodkovanej čiary predstavujú

umiestnenia ľavého tlačidla myši a pravého tlačidla myši na dotykovej

podložke.

background image

36

notebooku Elektronická príručka

Potiahnutie po hornom okraji

Ak chcete spustiť lištu All apps (Všetky aplikácie), na obrazovke

Windows® Start prejdite prstom po hornom okraji.

Ak chcete zobraziť ponuku, v spustenej aplikácii prst posúvajte

od horného okraja.

Potiahnutie po ľavom okraji

Potiahnutie po pravom okraji

Ak chcete presúvať spustené

aplikácie, prst posúvajte od ľavého

okraja.

Ak chcete spustiť lištu Charms

bar, prstom prejdite po pravom

okraji.

background image

notebooku Elektronická príručka

37

Gestá dvoma prstami

Poklepať

Otáčať

Ak chcete simulovať funkciu

kliknutia pravým tlačidlom myši,

poklepte dvoma prstami na

dotykovú podložku.

Ak chcete otočiť obrázok, dva

prsty priložte na dotykový panel a

jedným prstom otáčajte doprava

alebo doľava, pričom druhý prst

zostáva nehybný.

Posúvanie dvoch prstov

nahor/nadol

Posúvanie dvoch prstov doľava/

dopravaov

Ak chcete posúvať položku hore

alebo dolu, posúvajte dva prsty.

Ak chcete posúvať položku doľava

alebo doprava, posúvajte dva prsty.

background image

38

notebooku Elektronická príručka

Oddialenie

Priblíženie

Na dotykovom paneli spojte dva

prsty.

Na dotykovom paneli roztiahnite

dva prsty.

Ťahať a pustiť

Vyberte položku a potom stlačte a podržte ľavé tlačidlo. Posúvaním

ďalšieho prsta na dotykovom paneli položku potiahnite a položte do

nového umiestnenia.

background image

notebooku Elektronická príručka

39

Gestá troma prstami

Potiahnuť hore

Potiahnuť dolu

Ak chcete ukázať všetky

spustené aplikácie, troma

prstami potiahnite smerom

hore.

Ak chcete ukázať režim Desktop

(Pracovná plocha), troma prstami

potiahnite smerom dolu.

background image

40

notebooku Elektronická príručka

Klávesy funkcií

Pomocou funkčných klávesov na klávesnici prenosného počítača je možné

spustiť nasledujúce príkazy: