ASUS ROG G550JK - Používanie dotykovej obrazovky* 

background image

Používanie dotykovej obrazovky*

* iba na vybraných modeloch

background image

32

notebooku Elektronická príručka

Oddialenie

Priblíženie

Stiahnite dva prsty na dotykovom

paneli.

Roztiahnite dva prsty na

dotykovom paneli.

Zotretie od horného kraja

Posúvanie prstom

Zotretím od horného okraja

na úvodnej obrazovke Start

zobrazíte panel All Apps

(Všetky aplikácie).

Ak v spustenej aplikácii

zotriete od horného okraja

obrazovky, zobrazí sa

ponuka spustenej aplikácie.

Vertikálnym posúvaním svojho

prsta rolujte nahor a nadol a

horizontálnym posúvaním prsta

posúvajte obrazovku doľava a

doprava.

background image

notebooku Elektronická príručka

33

Posúvanie indikátora

Ak chcete tento indikátor aktivovať, na dotykovú podložku môžete

kdekoľvek poklepať alebo kliknúť a potom posúvaním prsta na

dotykovej podložke indikátorom pohybujte po obrazovke.

Horizontálne posúvanie

Vertikálne posúvanie

Diagonálne posúvanie