ASUS ROG G550JK - Klávesy na ovládanie multimédií*

background image

Klávesy na ovládanie multimédií*

Klávesy na ovládanie multimédií umožňujú ovládať multimediálne

súbory, ako napríklad zvukové a obrazové súbory pri prehrávaní v

prenosnom počítači.

Tlačidlo

stlačte v kombinácii s klávesmi so šípkami na prenosnom

počítači, ako je to znázornené na obrázkoch nižšie.

Zastaviť

Prehrať

alebo

pozastaviť

Prejsť na

predchádzajúcu

stopu alebo na

začiatok

Prejsť na

ďalšiu stopu

alebo rýchly

posun vpred

background image

notebooku Elektronická príručka

43