ASUS ROG G550JK - Používanie optickej mechaniky

background image

Používanie optickej mechaniky

POZNÁMKA: Skutočné umiestnenie elektronického uvoľňovacieho

tlačidla sa môže líšiť v závislosti na modeli prenosného počítača.

Vloženie optického disku

1.

Keď je prenosný počítač

zapnutý, stlačením

elektronického

uvoľňovacieho tlačidla

čiastočne vysuňte priehradku

optickej mechaniky.

2.

Priehradku optickej mechaniky

pomaly vytiahnite.

DÔLEŽITÉ! Dávajte pozor, aby

ste sa nedotkli objektívu optickej

mechaniky. Uistite sa, že žiadne

objekty nemôžu uviaznuť pod

priehradkou optickej mechaniky.

3.

Disk držte za okraje

potlačenou stranou nahor a

zľahka ju umiestnite na náboj

mechaniky.

background image

notebooku Elektronická príručka

45

4.

Zatlačte na plastový náboj

disku, kým nezapadne na

náboj optickej mechaniky.

5.

Miernym zatlačením na

priehradku mechaniky

zatvorte optickú mechaniku.

POZNÁMKA: Pri načítavaní

údajov je normálne počuť v

optickej mechanike zvuky

otáčania a vibrovania.

Otvor pre ručné vysunutie

Otvor pre ručné vysunutie sa nachádza na dvierkach optickej

mechaniky a slúži na vysunutie priehradky optickej mechaniky v

prípade, že elektronické uvoľňovacie tlačidlo nefunguje.

Ak chcete ručne vysunúť priehradku optickej mechaniky, zasuňte

vyrovnanú kancelársku sponku do otvoru pre ručné vysunutie, až kým

sa priehradka na disk otvorí.

VÝSTRAHA! Otvor pre ručné vysunutie používajte iba v prípade, že

elektronické uvoľňovacie tlačidlo nefunguje.

background image

46

notebooku Elektronická príručka

background image

notebooku Elektronická príručka

47

Kapitola 3: