ASUS ROG G550JK - Stlačte tlačidlo Start (Štart).

background image

Stlačte tlačidlo Start (Štart).

background image

notebooku Elektronická príručka

31

Zotretie od ľavého okraja

Zotretie od pravého okraja

Zotretím od ľavého kraja

obrazovky zobrazíte svoje

spustené aplikácie.

Zotretím od pravého okraja

obrazovky spustíte panel s

položkami Charms bar.