ASUS ROG G550JK - Vstupovanie na obrazovku s aplikáciami

background image

Vstupovanie na obrazovku s aplikáciami

Okrem už pripnutých aplikáií na úvodnej obrazovke môžete tiež otvoriť

ďalšie aplikácie prosredníctvom obrazovky s aplikáciami.

Lišta vodorovného rolovania

background image

notebooku Elektronická príručka

57

Spustenie obrazovky s aplikáciami

Obrazovku s aplikáciami spustite pomocou dotyková obrazovka*,

dotykovej podložky alebo klávesnice prenosného počítača.

1.

Zotretím od horného alebo spodného kraja

obrazovky spustíte panel All Apps (Všetky

aplikácie).*

2.

Poklepaním na

tzobrazíte všetky aplikácie

nainštalované vo vašom prenosnom počítači.*

Potiahnutím z horného okraja spustite panel All Apps

(Všetky aplikácie).

Na úvodnej obrazovke stlačením tlačidla

tvyberte ikonu All Apps (Všetky aplikácie)

a potom stlačte tlačidlo

.

* iba na vybraných modeloch

background image

58

notebooku Elektronická príručka

Pridanie ďalších aplikácií na úvodnú obrazovku

Pomocou dotykovej obrazovky* môžete na úvodnú obrazovku pripnúť

viac aplikácií.

1.

Na obrazovke Apps (Aplikácie) zotrite v aplikácii

nadol, zvoľte a spusťte panel s nastaveniami.*

2.

Poklepaním na

pripnete zvolenú

aplikáciu na úvodnú obrazovku.*

1.

Umiestnite ukazovateľ myši na aplikáciu, ktorú

chcete pridať na úvodnú obrazovku.

2.

Pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu; zaktivujete

jej nastavenia.

3.

Poklepte na ikonu

.

* iba na vybraných modeloch

background image

notebooku Elektronická príručka

59