ASUS ROG G550JK - Režim Lietadlo

background image

Režim Lietadlo

Airplane mode (Režim Lietadlo) zablokuje bezdrôtovú komunikáciu,

ktorá umožňuje bezpečne používať prenosný počítač počas letu.

Zapnutie režimu Lietadlo

Vypnutie režimu Lietadlo

POZNÁMKA: Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne služieb, ktoré

môžete počas letu používať, a obmedzeniach, ktoré musíte pri používaní

svojho notebooku počas letu dodržiavať.

alebo

1.

Spustite panel nástrojov Charms (Kúzla).

2. Poklepte*/kliknite a potom poklepte*/

kliknite

.

3.

Tento režim vypnite presunutím posuvného

ovládača doľava.

Stlačte

.

alebo

1. Aktivujte

Charms bar (Lišta Charm).

2. Poklepte*/kliknite a potom poklepte*/

kliknite

.

3.

Tento režim zapnite presunutím posuvného

ovládača doprava.

Stlačte

.

* iba na vybraných modeloch

background image

notebooku Elektronická príručka

71