ASUS ROG G550JK - Pripojenie do káblových sietí

background image

Pripojenie do káblových sietí

Cez port LAN v prenosnom počítači sa môžete tiež pripojiť do káblových

sietí, ako napríklad miestne siete a vysokorýchlostné pripojenie na internet.

POZNÁMKA: Podrobnosti alebo pomoc pri nastavovaní vášho pripojenia na

internet si vyžiadajte od svojho poskytovateľa internetových služieb (ISP).

Ak chcete konfigurovať nastavenia, postupujte podľa nasledujúceho postupu.

DÔLEŽITÉ! Pred vykonaním nasledovných krokov sa uistite, že sieťový kábel

je zapojený do portu LAN v prenosnom počítači a do miestnej siete.