ASUS ROG G550JK - Prepnutie prenosného počítača do režimu nízkej spotreby

background image

Prepnutie prenosného počítača do režimu nízkej

spotreby

Ak chcete prenosný počítač prepnúť do režimu nízkej spotreby, raz stlačte

tlačidlo napájania.

alebo

Ak chcete prenosný počítač normálne vypnúť,

poklepte*/kliknite

na paneli Charms bar

(Panel Kúzlo) a potom na tlačidlo

> Shut

down (Vypnúť).

Na prihlasovacej obrazovke poklepte*/kliknite

> Shut down (Vypnúť).

Svoj prenosný počítač môžete tiež vypnúť

pomocou režimu Desktop. Za týmto účelom

spustite režim Desktop a potom stlačte

kombináciu tlačidiel alt + f4, čím spustíte

okno Vypnúť. V rozbaľovacom zozname zvoľte

možnosť Shut Down (Vypnúť) a potom kliknite

na tlačidlo OK.

Ak váš prenosný počítač nereaguje, stlačte a

podržte tlačidlo napájania po dobu aspoň štyroch

(4) sekúnd, kým sa prenosný počítač vypne.

Prenosný počítač môžete tiež prepnúť do režimu

nízkej spotreby pomocou režimu Desktop. Za týmto

účelom spustite režim Desktop a potom stlačte

kombináciu tlačidiel alt + f4, čím spustíte okno Vypnúť. V

rozbaľovacom zozname zvoľte možnosť Sleep (Nečinný

stav) a potom kliknite na tlačidlo OK.

* iba na vybraných modeloch

background image

notebooku Elektronická príručka

75

Kapitola 4: