ASUS ROG G550JK Yardım

background image

Dizüstü Bilgisayar

E-Kılavuz

background image

2

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

TR9036

Telif Hakkı Bilgileri

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK

COMPUTER INC.’in (“ASUS”) açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda

saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden

çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınamaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi

bir dile tercüme edilemez.

ASUS, BU KILAVUZU, “MEVCUT DURUMUYLA” VE KISITLI OLMAMAKLA BERABER ZIMNİ GARANTİLER YA

DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK

ÜZERE, AÇIK YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA

DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZA YA

DA SONUÇSAL HASARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI

VE BENZERİ HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ

YA DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS’A

BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları

olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amaçları ve

sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI SUNULMUŞ

OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ

BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA

DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN

DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Telif Hakkı © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.

Sınırlı Sorumluluk

ASUS’tan kaynaklanan bir temerrütten ya da diğer bir yükümlülükten dolayı meydana gelebilecek

durumlarda, zararları ASUS’tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS’tan zarar

tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil)

ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlara; ya da bu Garanti Beyanatında belirtilen kanuni

yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve

doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde

sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya da bu

Garanti Beyanatı uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS’un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS’un, tedarikçilerinin ve

satıcınızın müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limittir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR:

(1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ

KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA

DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS’UN,

TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ

OLMALARI DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

Hizmet ve Destek

Birden fazla dilde hazırlanmış http://support.asus.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin

Birinci Sürüm

Mart 2014

background image

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

3

İçindekiler

Bu Kılavuz Hakkında .................................................................................................7

Bu Kılavuzda Kullanılan İfadeler ................................................................................8
Simgeler .............................................................................................................................8
Tipografya .........................................................................................................................8

Güvenlik Tedbirleri ....................................................................................................9

Dizüstü Bilgisayarınızı Kullanma ...............................................................................9
Dizüstü Bilgisayarınızın Bakımı ..................................................................................10
Düzgün Geri Dönüşüm ................................................................................................11

1. Bölüm: Donanım Yerleşimi

Dizüstü Bilgisayarınızı Tanıma ...............................................................................14

Üstten Görünüm .............................................................................................................14
Alt Taraf ...............................................................................................................................19
Sağ Taraf .............................................................................................................................21
Sol Taraf ..............................................................................................................................23
Ön Taraf ..............................................................................................................................25

2. Bölüm: Başlangıç Sırasında

Arkadan Görünüm ....................................................................................................28

Dizüstü Bilgisayarınızı Şarj Etme ...............................................................................28
Ekranı Açmak İçin Kadırın ............................................................................................30
Güç Düğmesine Basın ...................................................................................................30

Dokunmatik Ekran Hareketleri* ve Dokunmatik Yüzey................................31

Dokunmatik Ekranı Kullanma* ...................................................................................31
Dokunmatik Yüzeyi Kullanma ....................................................................................33

Klavyenin Kullanılması .............................................................................................40

Fonksiyon Tuşları .............................................................................................................40
ASUS Uygulamaları İçin Fonksiyon Tuşları .............................................................41
Windows® 8 Tuşları .........................................................................................................42
Çoklu Ortam Kontrol Tuşları* ......................................................................................42
Sayısal Tuş Takımı* ..........................................................................................................43

Optik Sürücüyü Kullanma .......................................................................................44

background image

4

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

3. Bölüm: Windows® 8 ile Çalışmak

İlk Defa Çalıştırmak....................................................................................................48
Windows 8 Kilit Ekranı ..............................................................................................48
Windows Arayüz ........................................................................................................49

Başlat Ekranı .....................................................................................................................49
Windows® Uygulamaları ..............................................................................................49
Etkin Noktalar ...................................................................................................................50

Windows Uygulamaları Kullanımı ........................................................................53

Uygulamaları Başlatma .................................................................................................53
Uygulamaların Özelleştirilmesi ..................................................................................53
Uygulamalar Ekranına Erişim ......................................................................................56
Charms Bar (Sihirli Çubuk) ..........................................................................................59
Yanaştırma Özelliği .........................................................................................................62

Diğer Klavye Kısayolları ...........................................................................................64
Kablosuz Ağlara Bağlanmak ..................................................................................66

Wi-Fi .....................................................................................................................................66
Bluetooth ..........................................................................................................................68
Airplane Mode (Uçak Modu) ......................................................................................70

Kablolu Ağlara Bağlanmak .....................................................................................71

Bir Dinamik IP / PPPoE Ağ Bağlantısının Yapılandırılması ................................71
Bir Statik IP Ağ Bağlantısının Yapılandırılması ......................................................73

Dizüstü Bilgisayarınızın Kapatılması ...................................................................74

Dizüstü Bilgisayarınızı Uyku Moduna Almak ........................................................74

4. Bölüm: ASUS Uygulamaları

ASUS Özellikli Uygulamalar ....................................................................................76

Power4Gear Hybrid ........................................................................................................76
USB Charger+ ...................................................................................................................80
ASUS Hızlı Tuş Menüsü .................................................................................................82
ASUS Konsol .....................................................................................................................85

background image

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

5

5. Bölüm:Açılış Öz Denetim Testi (POST)

Açılış Öz Denetim Testi (POST) ..............................................................................94

BIOS ve Sorun Giderme'ye Erişim İçin POST Kullanımı ......................................94

BIOS ................................................................................................................................94

BIOS Erişimi .......................................................................................................................94
BIOS Ayarları .....................................................................................................................95

Sorun Giderme ...........................................................................................................105

Bilgisayarınızı Yenileyin .................................................................................................105
Bilgisayarınızı Sıfırlayın .................................................................................................106
Gelişmiş Seçenekler .......................................................................................................107

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Dizüstü Bilgisayarınız için Yararlı ipuçları ..........................................................110
Donanım SSS ...............................................................................................................111
Yazılım SSS ....................................................................................................................114

Ekler

DVD-ROM Bilgisi (Belirli Modellerde) ......................................................................118
Blu-ray Bilgileri (Belirli Modellerde) ..........................................................................120
Dahili Modem Uygunluğu ...........................................................................................120
Özet .....................................................................................................................................121
Ağ Uygunluk Beyanı ......................................................................................................121
Sesli Olmayan Ekipmanlar ...........................................................................................121
Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı .................................................................123
FCC Radyo Frekansına (RF) Maruz Kalma İçinkaz Beyanı..................................124
Uygunluk Beyanı (R & TTE Direktifi 1999 / 5 / EC) ...............................................125
CE işareti .............................................................................................................................125
Kanada için IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı ................................................126
Farklı Etki Alanları için Kablosuz Operasyon Kanalı ............................................127
Fransa Sınırlandırılmış Kablosuz Frekans Bantları ...............................................127

background image

6

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

UL Güvenlik Bildirimleri ................................................................................................129
Güç Güvenlik Koşulu......................................................................................................130
TV Tarayıcı Uyarıları ........................................................................................................130
REACH .................................................................................................................................130
Macrovision Şirketi Ürün Bildirimi ............................................................................130
İşitme Kaybını Önleme..................................................................................................130
Kuzey Avrupa Lityum İkazları (Li-ion Bataryalar İçin) .........................................131
Optik Sürücü Güvenlik Bilgisi .....................................................................................132
CTR 21 Uygunluğu

(Dahili Modemli Dizüstü Bilgisayarlar İçin) ............................................................133
ENERGY STAR Uyumlu Ürün ........................................................................................135
Avrupa Birliği Eco Etiketi ..............................................................................................135
Küresel Çevre Düzenleme Uygunluğu ve Beyanı ...............................................136
ASUS Geri Dönüşüm / Geri Alım Hizmetleri ..........................................................136
Diğer Önemli Bilgiler .....................................................................................................139

background image

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu

7