ASUS ROG G550JK - CE işareti

background image

CE işareti

Kablosuz LAN / Bluetooth özelliği olmayan aygıtlar için CE işareti

Bu aygıtın teslim edilen versiyonu, 2004 / 108 / EC “Elektromanyetik uygunluk”

ve 2006 / 95 / EC “Düşük voltaj direktifi” başlıklı EEC direktiflerinin gerekliliklerine

uygundur.

Kablosuz LAN / Bluetooth özelliği olan aygıtlar için CE işareti

Bu aygıt, Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun, Radyo ve Telekomünikasyon

Aygıtlarını ve karşılıklı uygunluk kabulünü kapsayan, 9 Mart, 1999 tarihli 1999 / 5 /

EC Direktifi gerekliliklerine uygundur.

background image

126

Dizüstü Bilgisayar E-Kılavuzu